خدمات تخصصی کانون مشاوران عالی شهرداری عبارتند از :

 

1)  ارائه مشاوره و بررسی سوابق املاک تجاری یا اداری متناسب با مدارک و مستندات قبل از سال 1352

2)  تهیه و تنظیم دفاعیه در راستای حقوق حقه شما ملک شما و دفاع از آن در شهرداری ها و کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری ها و حضور در روزهای ملاقات های حضوری شهرداران و شهروندان

3)  جلوگیری از اجرای احکام قطعی کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری ها با توجه به مدارک و مستندات ملک شما

4)  بررسی حقوق کاربری املاک تجاری، اداری و مسکونی قبل از طرح جامع شهر تهران و طرح تفضیلی جدید شهر تهران

5)  قبول وکالت در خصوص اخذ پروانه کسب از اتحادیه صنفی و پیگیری امور مرتبط با آن

6)  مشاوره ملکی و تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری ها

7)  مشاوره و وکالت مالیات املاک و مستغلات